jpgFeature/sdesk 696 implement raw brick http

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Degene waar Ellab mee om kan gaan en waar Ellab ook mag opereren, Ellab doet er alles aan om dit op wettige, ethische en integere wijze te doen. Als onderdeel van deze toezegging zijn alle vormen van omkoping en corruptie onaanvaardbaar en worden ze niet getolereerd.

Ellab vraagt en eist fatsoenlijke en correcte bedrijfsvoering van bedrijfsmedewerkers die betrokken zijn bij handel met Ellab. Ellab is van de overtuiging dat het van onbetwistbaar wederzijds belang is dat de bestaande regels en conventies te allen tijde worden nageleefd. Om met Ellab te kunnen handelen, moet de leverancier uiteraard voldoen aan alle internationale conventies en nationale wetgeving die van toepassing zijn in het land waar het werk of de service wordt uitgevoerd.

Anti-Corruptie beleid

Anti-Corruptie beleid

Gedragscode

Gedragscode

Privacybeleid

Privacybeleid

Meer informatie
Newsletter Sign up