jpgFeature/sdesk 696 implement raw brick http
Ellab Recommends...

For retort sterilization, Ellab recommends wireless data loggers or a wired thermocouple system as possible solutions. 

Explore our options and get an on-site demo for additional knowledge and customization.

Get an on-site demo
TSP Temperatuur
TSP Temperatuur
GKJ Fitting
GKJ Fitting
TSP Druk
TSP Druk
TSP Micro Druk<br>en Temperatuur
TSP Micro Druk
en Temperatuur
E-Val™ Pro
E-Val™ Pro
Doorvoer
Doorvoer
Druk doorvoer
Druk doorvoer
SSA Temperatuur
SSA Temperatuur
Autoclaaf Sterilisatie

Autoclaaf: een gesloten vat of andere apparatuur die wordt gebruikt voor de thermische verwerking van levensmiddelen. De werktemperatuur varieert doorgaans 110-135 °C.

Stoom-lucht Autoclaaf - Horizontaal & verticaal

De stoom-lucht autoclaaf was een van de eerste autoclaafsystemen die werd gebruikt om zwak-zure levensmiddelen in blik te conserveren, omdat dit medium uitstekend die als warmteoverdracht. Het is belangrijk voor de werking van een stoom-lucht autoclaaf de lucht te verwijderen, aangezien koude plekken kunnen worden veroorzaakt door luchtinsluitingen.

Water gevulde Autoclaaf - Horizontaal & verticaal

Het waterpeil in de autoclaaf moet constant boven het bovenste blik worden gehouden, omdat de bovenliggende blikken anders niet voldoende worden verhit.

Beregenings- & Waterstraal autoclaaf

Een beregeningsautoclaaf wordt zo genoemd, wanneer een kleine hoeveelheid proceswater uit de bodem van de autoclaaf gezogen door een krachtige pomp en wordt gedistribueerd door een metaalplaat of distributeur aan de bovenkant.

Een waterstraalautoclaaf wordt zo genoemd, wanneer een gecontroleerde hoeveelheid proceswater uit de bodem van de autoclaaf wordt gezogen van een krachtige pomp en wordt verdeeld door een verstuiver die zich boven en aan de zijkanten van de autoclaaf.


Verticale autoclaven

Worden als verticaal aangeduid als de blikken met de hand of met behulp van hefinstallatie wordt neergelaten in de autoclaaf. Er zijn diverse variaties van kleine autoclaven met één krat of met een grotere capaciteit van vier of meer kratten.

Horizontale autoclaven

Worden geïdentificeerd als eenheden, waarbij de kratten worden geduwd of overgebracht in de kamer. Deze kunnen variëren van een klein krat tot grote autoclaven met twaalf of meer kratten product.

Roterende Batch Autoclaven:

Horizontaal eenheden, waarbij de kratten of geduwd in de kamer gebracht. Om de warmtepenetratie van de kratten met producten te verbeteren, kunnen deze tijdens het sterilisatieproces worden gedraaid.

Typische verpakkingen gesteriliseerd in statische of roterende autoclaven zijn onder meer:

 • Normaal en vacuüm afgesloten blikjes
 • Glazen potten
 • Aluminium en kunststof tray’s
 • Aluminium en plastic zakken
 • Glas en plastic flessen
 • Steriliseerbare kartons
Werkwijze

Temperature Distribution Test

Het doel van deze test is om het gebied te vinden binnen de kamer met de minimum (koudste) temperatuur tijdens de normale cyclus. Iets dat in dit gebied wordt geplaatst zal als laatst de sterilisatie temperatuur bereiken. In dit “cold spot” gebied zal in de toekomst de Heat Penetration test worden uitgevoerd. De Temperature Distribution test wordt uitgevoerd door het plaatsen van een aantal E-Val™ Pro thermokoppels of TrackSense® Draadloze loggers in de lege kamer van de autoclaaf. De temperaturen in de verschillende gebieden van de kamer worden gemeten tijdens de cyclus. Het gebied van de laagste temperatuurmeting is gedefinieerd en beschreven als de "cold spot" voor toekomstige testdoeleinden.

De geselecteerde autoclaaf moeten representatief voor het apparaat met de slechte prestaties. Factoren die kunnen helpen bij het identificeren van de test autoclaven: positie van de autoclaaf (aan het begin of aan het eind van de lijn met autoclaven), configuratie van de blikken, scheidingslijn, deelladingen. Het is vaak noodzakelijk om elke autoclaaf in het productiegebied te valideren.

Heat Penetration Test

Het doel van een Heat Penetration studie is om vast te stellen wat het verwarming en koeling gedrag van een product- of verpakkingscombinatie in een specifiek autoclaaf systeem voor het opzetten van veilige thermische processen en het evalueren van procesafwijkingen, het vinden van de “cold spot” en om ervoor te zorgen dat alle producten een minimum thermisch proces ontvangen om een veilig product te leveren.

Een Temperature Distribution test moet vóór de aanvang van de Heat Penetration test worden afgerond. Het doel van het uitvoeren van deze studies is om de ongunstigste temperatuur te achterhalen in commerciële productie, zoals invloeden door het product, verpakking en proces te identificeren.

Kansen en mogelijkheden
Kansen en mogelijkheden

Test Equipment volgens IFTPS-aanbevelingen

Het gekalibreerde systeem moet worden uitgerust met voldoende kanalen om nauwkeurig de temperatuur en druk te controleren en registreren binnen het proces leveringssysteem. De E-Val™ Pro, TrackSense® Pro, TrackSense® Pro SKY-systemen kunnen gebruikt worden wanneer een groot aantal temperatuurkanalen is vereist. Andere variabelen, zoals druk, pak doorbuiging, RH% en lethale waarden kunnen ook worden weergegeven in de ValSuite ™ softwarepakketten.

Gebruik voldoende temperatuursensoren of voelers van toereikende nauwkeurigheid om adequaat toezicht te houden op de procestemperaturen in de autoclaaf. De thermokoppel voelers en datalogger sensoren zijn ontwikkeld door Ellab om zeer nauwkeurige metingen in de autoclaaf uit te voeren tijdens de sterilisatie.

De referentiethermometer of de ETI moet voldoen aan de geldende voorschriften en moet jaarlijks gekalibreerd worden tegen een landelijk gecertificeerde Temperatuur Standaard in het afgelopen jaar. Een mogelijke kalibratie is om de sensoren te bundelen en te plaatsen in een bekende MIG of ETI.

Controleer de juistheid van de sensoren ten opzichte van het referentie-instrument (ETI). Elke enkele sensor mag niet meer dan 0,3 °C van de referentie afwijken. De maximum afwijking van een sensor mag niet meer zijn dan 0,6 °C. De Ellab thermokoppels en de sensoren van de dataloggers kunnen gekalibreerd worden met een precisie van ±0,05°C om binnen de lethale waarden te meten. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat een fout van 1 °C van de temperatuurmetingen correspondeert met een onnauwkeurigheid van 26% van de F0-waarde bij 121,1 °C.

Richtlijnen

Voor het uitvoeren van een meting is het verstandig apparatuur te gebruiken dat voldoet aan:

 • 21 CFR 113 thermisch behandelde zuurarme levensmiddelen
 • 21 CFR 114 Aangezuurd levensmiddelen
 • 21 CFR Part 11 Elektronische Handtekeningen
 • CE & UL-goedkeuringen
 • ISO / IEC 12207 Software life cycle processen
 • IFTPS Richtlijnen

Positionering van voelers en sensoren - IFTPS Richtlijnen

 • Een voeler verbonden aan de MIG/ ETI-temperatuursensor (indien praktisch mogelijk is om weerwoord te geven en passen).
 • Eén voeler bevestigd aan of in de nabijheid van de regelaar voeler.
 • Ten minste twee voeler in voorwerpen met het testmedium voor het verkrijgen van de begintemperatuur.
 • Een minimum van drie voelers die allemaal bevestigd zijn in afzonderlijke gebieden van elk krat in de stoom of water gevulde autoclaaf
 • Minstens 5 voelers worden ieder geplaatst in verschillende gebieden van een krat in de waterstraal- of beregeningsautoclaaf
 • Een druksensor wordt aanbevolen
 • Afhankelijk van het afgiftesysteem kan het nodig zijn extra thermokoppels te gebruiken in de blikken om de “cold spot” goed te volgen.
 • De Temperature Distribution test moet worden herhaald om de reproduceerbaarheid van de gegevens te garanderen
 • Als de verschillen tussen de eerste twee passes komen, moet een derde run worden uitgevoerd.
Methode
Methode

Kiezen van het systeem

Een E-Val™ Pro thermokoppelsysteem heeft het voordeel dat het ingezet kan worden als een real-time systeem, maar het kan vergt tijd om de voelers te installeren. Ook kan het lastig zijn beschadiging aan de thermokoppels te voorkomen tijdens het laden en lossen, zeker bij automatische laad- en los systemen.

Een draadloos datalogger systeem registreert de gegevens en deze kunnen automatisch gedownload worden naar het proces op de computer. Dit kan makkelijker en sneller worden gepositioneerd in de autoclaaf. Om real-time metingen te verrichten, kan een systeem worden gebruikt als TrackSense® SKY-datalogger systeem. Een ander voordeel van het TrackSense® Pro systeem is de mogelijkheid om dubbele sensoren in te zetten, zodat de warmteverdeling en penetratie gelijktijdig uitgevoerd kan worden.

Documentatie - Standaard ValSuite™ Rapporten

 • Commentaar: Specificaties en testapparatuur
 • Limiet Verslag: temperatuur, druk, F0-Values
 • Time Event Markers: CUT, Evenwicht, Vasthouden, Koeling
 • Geavanceerde Validatie Report: temperatuur, druk, F0-waarde evaluatie van het hele proces criteria met pass/ fail-indicatie
 • Statistiek Reports: Min, Max, Gem, Delta van alle parameters
 • Heat Penetratie: Bal Berekeningen
 • Word-documenten
 • Unit: Graphics of foto's laten zien voeler positie
Proces Grafiek
Proces Grafiek
Statistiek
Statistiek
Limiet Rapport
Limiet Rapport
Heat Penetration
Heat Penetration
Opmerkingen
Opmerkingen
Gevorderde Validatie<br/>Report
Gevorderde Validatie
Report
Unit Rapport
Unit Rapport
Meer informatie
Newsletter Sign up